Zbierane i przetwarzane materiały

Skupujemy:

 • Katalizatory samochodowe

  Część układu wydechowego, która zmniejsza ilość szkodliwych substancji zawartych w spalinach. Wyróżniamy dwa rodzaje katalizatorów:

 • Katalizatory ceramiczne

  W uproszczeniu składają się z obudowy ze stali nierdzewnej oraz ceramicznego wkładu, którego powierzchnia została napylona metalami z grupy platynowców tzw. PGM (ang. platinum group metals).

 • Katalizatory metalowe

  Zbudowane z metalowego bloku wykonanego z warstw falistej folii, tworzącej sieć kanalików, która podobnie jak w przypadku wkładu katalizatora ceramicznego zawiera PGM.

 • Katalizatory przemysłowe

 • Filtry cząstek stałych

 • Monolit ceramiczny

Proces recyklingu

Platynowce, głównie platyna, pallad i rod, pobudzają zawarte w spalinach tlenki węgla, węglowodory i tlenki azotu do reakcji, skutkującej ograniczeniem emisji szkodliwych związków. Zawartość metali szlachetnych (PGM) we wkładach katalizatorów samochodowych przeciętnie waha się w przedziale 0.2-0.3%, poziom ten zależny jest od wieku samochodu oraz rodzaju spalanego paliwa. Procesy recyklingu katalizatorów są nastawione na odzyskiwanie metali szlachetnych w celu ich powtórnego użycia. Gdy katalizatory ceramiczne trafiają do zakładu ECR, pozbawiane są metalowej obudowy a ich ceramiczne wkłady trafiają do młynów kulowych, tzw. ballmill, w których zostają zmielone do odpowiedniej frakcji. Powstały materiał jest następnie poddawany analizie chemicznej mającej na celu zbadanie zawartości metali szlachetnych (platyna, pallad i rod). Tak przygotowany materiał następnie pakowany jest w worki (tzw. big bag) o wadze 1-1,5 tony i transportowany do kontrahentów którzy w procesach metalurgiczno-hutniczych odzyskują zawarte w dostarczonym materiale metale szlachetne.