Grupa Kapitałowa Elemental

Elemental Catalyst Recycling sp. z o.o. należy do Grupy Kapitałowej Elemental, w skład której wchodzą  podmioty zajmujące się urban mining i recyklingiem. Spółki należące do Grupy Elemental prowadzą działalność w ramach czterech linii biznesowych:

  • recycling zużytych katalizatorów (SAC)

  • recycling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz obwodów drukowanych (PCB)

  • recycling złomu metali nieżelaznych (non- ferrous)

  • recycling baterii Li-Ion.

Spółki tworzące Grupę Kapitałową Elemental znajdują się obecnie na 3 kontynentach w 35 krajach: